VirusAlert.nl logo
  19 maart 2019 Blog | Virusscanner vergelijken | nieuwsbrieven | alerts | links | faqs | partners | adverteren | contact
 DISCLAIMER VOOR GEBRUIK VAN VIRUSALERT.NL

Eigendoms rechten en hoe te gebruiken.

Disclaimer Onderstaande disclaimer is van toepassing op de website(s) direct onder beheer vallend van Interzale, zijnde VirusAlert.nl, VirusAlert.be, Virus-alert.nl, en is ook van toepassing op doorplaatsing van content aangeleverd door VirusAlert aan verschillende content-afnemers. VirusAlert biedt informatie met over virussen, security en aanverwante zaken. De site is ontworpen om lezers van de site en de nieuwsbrief behulpzaam te zijn bij het verkrijgen informatie teneinde een pc- en/of netwerkomgeving (verder: computersysteem) te beschermen tegen virussen, hackers en andere onbevoegde(n). De informatie op deze site wordt verstrekt door businesspartners van VirusAlert, freelance journalisten, de redactie en andere bronnen. Het basisprincipe is dat u NIET moet vertrouwen op de informatie of opinies die u op deze site leest, maar dat u datgene wat u leest als uitgangspunt gebruikt bij het instellen van een onafhankelijk onderzoek naar de beste bescherming tegen virussen, hackers en andere ongewenste indringers op uw computersysteem. U kunt dan voor uzelf beoordelen wat de waarde is van de informatie die op deze site wordt gedeeld. Wij adviseren u om altijd een automatiseringsexpert te raadplegen voor een optimale bescherming van uw computersysteem. Enkel het raadplegen en reageren op informatie op/of van VirusAlert kan nimmer voldoende bescherming geven. VirusAlert biedt u geen enkele garantie met betrekking tot de informatie of opinies die op haar site worden aangeboden, met inbegrip van de waarheidsgetrouwheid, betrouwbaarheid of volledigheid van deze informatie of deze opinies. De artikelen, columns en overige features dienen niet te worden beschouwd als een vaststaand feit of advies, en het bestaan ervan houdt evenmin in dat VirusAlert de keuze voor bepaalde actie (lees: defensieve maatregel) onderschrijft. De handelwijze van een computersysteem beheerder dient te worden gebaseerd op individuele omstandigheden en u bent verantwoordelijk voor uw eigen beslissingen hieromtrent. VirusAlert.nl is niet aansprakelijk voor enige door u of door iemand anders geleden schade die het resultaat is van het gebruik van VirusAlert.nl en de ontvangen e-mail berichten veroorzaakt in het geheel of gedeeltelijk door verwaarlozing buiten zijn schuld om in het interpreteren, rapporteren of het afleveren van de service en enige inhoud via de service. In geen enkel geval zullen VirusAlert.nl, zijn werknemers en zijn kapitaalverschaffers aansprakelijk zijn voor schade geleden door, door u of iemand anders, genomen beslissingen gebaseerd op de inhoud van Virusalert.nl . Virusalert.nl zijn werknemers en zijn kapitaalverschaffers zijn niet aansprakelijk voor enige geleden schade die een direct, speciaal, incidenteel of indirect gevolg zijn van het gebruik of de onmogelijkheid tot gebruik van VirusAlert.nl , ook niet als VirusAlert.nl op de hoogte is gesteld van deze mogelijkheden. VirusAlert.nl is ook niet aansprakelijk indien haar site, server en andere toebehoren door derden worden misbruikt (lees; gehackt) om informatie te verstrekken welke niet bedoeld is als waarschuwing. De onder ?alerts? en in de nieuwsbrieven gedane informatiemeldingen aangaande virussen zijn auteursrechtelijk eigendom van VirusAlert.nl (uitgeoefend door Interzale, gevestigd te Kampen) en mogen nimmer worden verspreidt zonder schriftelijke toestemming van Interzale. Privacy Statement Privacy statement 1. De website van VirusAlert, www.virusalert.nl, kan anoniem bezocht worden, indien u in uw browser-configuratie het gebruik van cookies uitschakelt. Laat u de cookies aanstaan dan worden deze alsvolgt gebruikt; Gegevens over u of uw computer worden geregistreerd d.m.v. zgn. 'cookies', hierin wordt opgeslagen bijvoorbeeld uw "gebruikersnaam" (optie) en het aantal keren dat u de site bezoekt.. Dit geldt zowel voor VirusAlert als voor de serviceprovider waar deze site is ondergebracht (Oostendorp-ICT NL) als voor geplaatste banners. 2. Indien u via deze website per e-mail vragen stelt aan VirusAlert wordt uw naam en e-mail-adres in beginsel slechts bekend gemaakt aan de medewerker van VirusAlert die uw vraag dient te beantwoorden. Uw gegevens worden slechts gebruikt ter beantwoording van uw vraag. Na beantwoording van uw vraag worden uw gegevens vernietigd. 3. Indien u via deze website, anders dan onder 2 bedoeld, met VirusAlert in contact wilt treden en u geeft hierbij bepaalde persoonsgegevens op, worden deze persoonsgegevens slechts gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft gegeven. 4. Indien u zich via deze website abonneert op de nieuwsbrief worden de door u opgegeven gegevens alleen gebruikt om de nieuwsbrief aan u toe te zenden. Gegevens worden nimmer verkocht of overgedragen aan derden. (En dus ook niet aan business partners, adverteerders etc.) 5. VirusAlert houdt bij welke hosts en abonnees de site bezoeken. VirusAlert analyseert deze gegevens voor statistische informatie, hierna worden ze verwijderd. De verkregen informatie wordt gebruikt om de site te verbeteren en als informatie voor adverteerders en potenti묥 adverteerders teneinde de inzetbaarheid van de site voor hun advertentiecampagnes te beoordelen. 6. Op de website van VirusAlert wordt een aantal links naar andere websites vermeld. VirusAlert draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze sites alsmede voor het privacy-beleid van de betreffende bedrijven of instellingen.

© 2001-2019 VirusAlert.nl. Alle rechten voorbehouden. Disclaimer/Privacy Virusalert is wordt doorontwikkeld door *Online Marketing Bureau - Springstof Marketing

Black Friday Nederland 2018

Wil je ook de beste electronica aanbiedingen tijdens black friday deals 2018? Neem dan een kijkje op blackfridaydeals.nu. Schrijf je vast in voor de nieuwsbrief zodat je niets misloopt op 23 november 2018!

RSS